Velké poděkování rodičům dětí z mateřské školy, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a průběhu akcí – Šibřinky pro děti a večírku pro dospělé. Vaší spolupráce si velmi vážím.

Děkuji

Bc. Jana Dostálová

ředitelka mateřské školy