Co by mělo zvládnout dítě před nástupem do MŠ

 1. Nenosit pleny
 2. Respektovat pravidla
 3. Respektovat pokyny dospělého
 4. Zvládat sebeobsluhu (svléknout se a obléknout, nazout boty, používat
  kapesník, atd.)
 5. Zvládat komunikaci
 6. Zvládat základy společenského chování
 7. Umět říci, co potřebuje
 8. Umět pozdravit a poděkovat
 9. Poznat a postarat se o své osobní věci
 10. Znát své jméno (a reaguje na oslovení)a příjmení (starší děti – adresa)
 11. Umět se vysmrkat, udržovat čistotu, hygienu (použití toalety, použít
  mýdlo, omýt ruce, použít ručník, používat kapesník)
 12. Umět se samostatně najíst (umí používat lžíci (příbor), samostatně jí, pije
  z hrnečku (skleničky), zvládá základy stolování)
 13. Zvládá chůzi do a ze schodů, ujde určitou vzdálenost