Zápis

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA KELČICE, Kelčice 75, p. o., 798 08 Kelčice

 

VÁŽENÍ RODIČE

DNE  10. 5. 2024  PROBĚHNE V BUDOVĚ

MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ

 

OD  14.00 – DO 16.00 HOD

ZÁPIS  DĚTÍ  DO  MŠ

na rok 2024/2025

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE S SEBOU PŘINESE:

  • VYPLNĚNOU ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY U DĚTÍ MLADŠÍCH 5 LET
  • POTVRZENÍ PEDIATRA O POVINNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE (§ 50 ZÁKONA Č. 258/2000 Sb.)-

TYTO TISKOPISY SI BUĎ MŮŽETE STÁHNOUT NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MŠ (www.mskelcice.cz), NEBO SI JE OSOBNĚ VYZVEDNOUT V BUDOVĚ MŠ

  • RODNÝ LIST DÍTĚTE
  • VÁŠ PRŮKAZ TOTOŽNOSTI

V případě jakéhokoliv dotazu volejte na tel. číslo   721 773 170

 

DEN ZÁPISU JE SOUČASNĚ DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Těšíme se na vaši návštěvu.


Co by mělo zvládnout dítě před nástupem do MŠ

1. Nenosit pleny
2. Respektovat pravidla
3. Respektovat pokyny dospělého
4. Zvládat sebeobsluhu (svléknout se a obléknout, nazout boty, používat
kapesník, atd.)
5. Zvládat komunikaci
6. Zvládat základy společenského chování
7. Umět říci, co potřebuje
8. Umět pozdravit a poděkovat
9. Poznat a postarat se o své osobní věci
10. Znát své jméno (a reaguje na oslovení)a příjmení (starší děti – adresa)
11. Umět se vysmrkat, udržovat čistotu, hygienu (použití toalety, použít
mýdlo, omýt ruce, použít ručník, používat kapesník)
12. Umět se samostatně najíst (umí používat lžíci (příbor), samostatně jí, pije
z hrnečku (skleničky), zvládá základy stolování)
13. Zvládá chůzi do a ze schodů, ujde určitou vzdálenost


Prosím rodiče o dostavení se do MŠ k převzetí rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte pro rok 2023/2024.

 

Přijetí/nepřijetí dítěte naleznete na odkazech níže.

Seznam nepřijatých dětí od 4. září 2023

Seznam přijatých dětí od 4. září 2023


 

Seznam přijatých dětí pro rok 2022/2023

 

Seznam přijatých dětí


Elektronický před zápis do MŠ Kelčice 2022/2023

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte Elektronického před zápisu.
Stačí kliknout na odkaz níže a před zapsat se do naší MŠ:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/kelcice

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a v den řádného zápisu přijďte s vytisknutou žádostí, vyjádřením lékaře, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem totožnosti do mateřské školy.

Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, a tím, že si také můžete zarezervovat čas, kdy k zápisu dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější a mnohem rychlejší