AktualityMATEŘSKÁ ŠKOLA KELČICE, Kelčice 75, p. o., 798 08 Kelčice

VÁŽENÍ RODIČE

DNE 10. 5. 2024 V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY SE BUDE KONAT V DOBĚ OD 14.00-DO 16.00 HOD

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

pro rok 2024/2025

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE S SEBOU PŘINESE:

  • VYPLNĚNOU ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
  • U DĚTÍ MLADŠÍCH 5 LET POTVRZENÍ PEDIATRA O POVINNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE (§ 50 ZÁKONA Č. 258/2000 Sb.)

TYTO TISKOPISY SI BUĎ MŮŽETE STÁHNOUT NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MŠ (www.mskelcice.cz), NEBO SI JE OSOBNĚ VYZVEDNOUT V BUDOVĚ MŠ

  • RODNÝ LIST DÍTĚTE
  • VÁŠ PRŮKAZ TOTOŽNOSTI

V případě jakéhokoliv dotazu volejte na tel. číslo 721 773 170

DEN ZÁPISU JE SOUČASNĚ DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Zápis do MŠ 2024 – 2025.

Kritéria přijetí dětí do mateřské školy Kelčice


Velké poděkování rodičům dětí z mateřské školy, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a průběhu akcí – Šibřinky pro děti a večírku pro dospělé. Vaší spolupráce si velmi vážím.

Děkuji

Bc. Jana Dostálová

ředitelka mateřské školy