Školní vzdělávací program

Vzdělávací obsah

Školní vzdělávací program je náš vlastní a je v souladu se záměry RVP PV (s rámcovými cíli a klíčovými kompetencemi). Našim záměrem bylo vytvořit takový model výchovné práce, kde se prolínají současné výchovné a vzdělávací trendy s osvědčenými postupy (prožitkové, činnostní aj. učení).

V případě nadaného, talentovaného dítěte v kolektivu se zaměříme na systematickou podporu rozvoje takového dítěte, bude vypracován IVP.
Rámcové cíle:
  • Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
  • Osvojeni základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
  • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
Učivo je naplňováno v 8 integrovaných blocích:
1. Já a lidé kolem mě
2. Babí léto s vůní podzimu
3. Tradice a zvyky od píky
4. Když vládne paní zima
5. Veselé jaro, aneb hurá na zahrádku
6. Země – úžasné místo k životu
7. Horké léto, aneb když Slunce páli
8. Jedeme na výlet